Annons

Annons

Lägre halter kvicksilver hos barn efter amalgamstoppet

Halten kvicksilver i blodet hos svenska lågstadiebarn har minskat sedan amalgamstoppet, visar ny svensk forskning.

Beslutet att upphöra med amalgam i svensk barntandvård 1995 har med stor sannolikhet påverkat barnens exponering av kvicksilver positivt. Sedan 1990 har halten kvicksilver i blodet hos barn mellan sju och nio år gamla minskat ordentligt.
Det kan svenska forskare visa efter att ha tagit prover på över 560 barn från Landskrona och Trelleborg under tiden 1990 till 2013. Proverna är dock inte tagna regelbundet under tidsperioden utan de första proverna är tagna 1990 och sedan gjordes nästa mätning 2007 och därefter regelbundet vartannat år.

Karin Broberg, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet i Solna.

Karin Broberg, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet i Solna.


Därför är det lite oklart hur halterna av kvicksilver exakt minskade under 1990-talet och de första åren på 2000-talet.
– Det är en skattning som är ganska osäker, men i snitt ser vi en minskning med 3 procent per år, säger Karin Broberg, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet i Solna, som är ansvarig för studien som publicerats i tidskriften Environmental Research.

Mindre fisk

Hon menar att minskningen av kvicksilverhalterna beror på en kombination av den minskade användningen av amalgam och minskat intag av fisk.
– De två egentliga källor som finns för kvicksilver för personer i en allmän miljö i Sverige är amalgam och fisk. Exponeringen för kvicksilver via amalgam har ju minskat och troligen har även exponeringen via fisk minskat för barn under den här tiden, säger hon.
Det finns dessutom en intressant skillnad där kvicksilver från amalgam är oorganiskt medan kvicksilver från fisk är metylerat, det vill säga bundet till en metylgrupp, och alltså organiskt. Det gör att det teoretiskt är möjligt att mäta dessa två separat, men det gjordes tyvärr inte i den aktuella studien.
– Vi har mätt totalkvicksilver i blodet, så vi kan inte se om det är organiskt eller oorganiskt kvicksilver som minskat mest, säger Karin Broberg.
Men hon har en egen teori om vad som spelat störst roll.
– Kvicksilver i fisk kommer framför allt ifrån vilda rovdjursfiskar, men det finns också i andra fiskar. Barn i Sverige äter dock mest fiskpinnar och odlad lax, så min gissning är att amalgamstoppet har spelat en större roll för deras exponering, säger hon.

Höga halter i Kina

De minskade halterna i blodet speglar också en verklig minskning av exponeringen, menar Karin Broberg.
– Kvicksilver finns bara kvar i blodet i cirka tre månader, så det vi mäter visar korttidsexponeringen, säger hon.
I ett internationellt perspektiv har svenska barn låga halter kvicksilver. Andra mätningar, som Karin Broberg refererar till, visar till exempel att barn i Kina har tre gånger så mycket kvicksilver i blodet och barnen i Ecuador har fyra gånger så höga halter.
Därför menar hon att risken för negativa hälsoeffekter av kvicksilverexponering för svenska barn i dag är liten.

Upptäck mer