TEV: ”Det blir dyrare tandvård!”

Peter Franzén, ordförande för TEV, Tandläkare Egen Verksamhet, menar att momsbestämmelserna kommer att bli ett stort bekymmer, särskilt inom privattandvårdens mindre enheter, där det är vanligt att hyra in en specialisttandläkare för vissa behandlingar.

Nyheter

Nya momsregler gör konsulttjänster dyrare

Från den 1 juli 2019 kommer konsulttjänster inom tandvården att beläggas med 25 procents moms. På Privattandläkarna är man mycket kritisk. Den nya momsen riskerar att förvärra personalbristen och i slutänden är det patienterna som får betala.

Nyheter

Konsulters inflytande ökar

Konsulter får allt oftare göra utredningar som ligger till grund för politiska beslut inom välfärden. Detta trots att deras rapporter kan vara svåra att granska.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons