Annons

Annons

Nya momsregler gör konsulttjänster dyrare

Från den 1 juli 2019 kommer konsulttjänster inom tandvården att beläggas med 25 procents moms. På Privattandläkarna är man mycket kritisk. Den nya momsen riskerar att förvärra personalbristen och i slutänden är det patienterna som får betala.

De nya momsreglerna är inte resultatet av något politiskt beslut utan har sitt ursprung i en dom i Högsta förvaltningsdomstolen förra året som slog fast att uthyrning av personal till vården ska momsbeläggas. Därefter kom Skatteverket med ett rättsligt ställningstagande om hur domen ska tolkas. Där framgår det att det inte bara är företag som hyr ut personal som berörs av den nya 25-procentiga momsen utan även enskilda yrkesutövare som arbetar på konsultbasis.
Det förändrar spelplanen för en viktig del av svensk tandvård. I dag arbetar många specialister, allmäntandläkare och tandhygienister på konsultbasis och hyrs in vid behov. Det är inte ovanligt att tandläkare som arbetat som företagare i många år trappar ner sitt yrkesliv genom att arbeta som konsulter under de sista åren. De har egna bolag där de debiterar konsultarvoden som hittills varit momsfria.

Ökade personalkostnader

I branscher där verksamheten är belagd med moms hade förändringen inte varit så dramatisk eftersom företagarna kan kvitta ingående moms mot utgående. Men inom den momsbefriade tandvården innebär de nya reglerna att det plötsligt blir 25 procent dyrare att hyra in konsulter.
– Det är väldigt illa för hela tandvårdsbranschen. Personalkostnaderna kommer att öka, vilket i slutänden kommer att göra det dyrare för patienterna. Och det är mycket olyckligt i en tid då det redan är mycket fokus på kostnaden för tandvård, säger Merit Lindberg, vd på Privat­tand­läkarna.

“Risken är att flera av dessa tandläkare, som gärna hade arbetat några år till, istället går i pension vilket är olyckligt med den personalbrist som råder.”

Enligt Skatteverkets ­regler har det avgörande betydelse vem som har vårdgivaransvaret. Om konsulten väljer att ta vårdgivaransvar kan hen undantas från momsplikten.
– Men många konsulter som tidigare drivit egen tandvårdsverksamhet vill inte längre ta hela vårdgivar­ansvaret utan vill fokusera på behandlingen. Risken är att flera av dessa tandläkare, som gärna hade arbetat några år till, istället går i pension vilket är olyckligt med den personalbrist som råder, säger Merit Lindberg.
Konsulter och vårdgivare kan göra upp om vem som är vård­givare i olika situationer, men Merit Lindberg är inte positiv till sådana lösningar.
– Om man anpassar företagsupplägget utifrån skatteregler i stället för ett patientperspektiv så kan det bli komplicerat för patienterna att förstå vårdgivaransvaret. Som patient ska man inte behöva fundera på vem som har ansvaret för mig.

Färre konsulttjänster

Risken är stor att tandvårds­företagen, inklusive folktandvården, kommer att köpa in färre konsulttjänster efter den 1 juli.
– Det kommer att förvärra personalbristen och öka antalet remisser till specialister, med längre köer som följd, säger Merit Lindberg.
De nya momsreglerna för konsulttjänster berör alla delar av tandvården. Men Merit Lindberg är orolig för att den nya momsen ändå ska påverka konkurrensneutraliteten mellan privat och offentlig tandvård.
– Folktandvården har i vissa fall del av den momskompensationen som finns inom kommuner och landsting. Men i hur stor utsträckning det är så vet vi inte eftersom folktandvårdens ekonomiska redovisning inte är transparent.

Utgå från behandlingen

Privattandläkarna har haft kontakt med Skatteverket, flera politiska partier, Finansdepartementet och Socialdepartementet för att uppmärksamma dem på de nya momsreglernas konsekvenser.
– Att momsbelägga bemanningsföretag som konkurrerar med andra momsbelagda företag kan vara rimligt. Men om man hyr ut sig själv som tandläkare och inte har någon annan företagsidé än att bedriva tandvård så borde man omfattas av de undantag som finns i Skatteverkets regler, säger Merit Lindberg.
Privattandläkarna ­tycker att man ska utgå från ­själva behandlingen och göra den momsbefriad i alla led. De har gott hopp om att politikerna kommer att förtydliga lagstiftningen så att konsulttjänster i tandvården återigen blir fria från moms.
– Men det kommer att ta tid och därför måste vi nu arbeta för att öka ersättningen till tandvården för att kostnaden inte ska landa hos patienterna.

Upptäck mer