Bristande resurser ger långsamt snabbspår

Fler platser till den kompletterande utbildningen och mer flexibla sätt att förbereda sig inför kunskapsprovet. Det är de behov Arbetsförmedlingen pekar på i sin nulägesbedömning av snabbspår för tandläkare i december 2017.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons