Parodontit sporrar till rökstopp

Rökare som har upplevt problem med parodontit under de senaste sex månaderna var tre gånger så ofta motiverade att sluta röka än andra rökare.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons