Frågor på det?

Närmare 300 tandläkarstudenter tar varje år tandläkarexamen från någon av Sveriges tandläkarutbildningar. Men vem avgör vad som ingår i utbildningen, och när förändras innehållet?

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons