Nio av tio tandläkare osäkra om käkbensnekros

Svenska tandläkare har en alarmerande låg kunskapsnivå om läkemedelsutlöst osteonekros i käken, menar svenska forskare efter enkätstudie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons