Annons

Annons

Nio av tio tandläkare osäkra om käkbensnekros

Svenska tandläkare har en alarmerande låg kunskapsnivå om läkemedelsutlöst osteonekros i käken, menar svenska forskare efter enkätstudie.

Närmare nio av tio svenska tandläkare känner sig inte trygga med sin nuvarande kunskapsnivå när det gäller osteonekros i käken orsakad av bisfosfonater eller denusomab. Det visar en enkätstudie som skickades ut till 656 svenska tandläkare.
I första hand är det patienter som behandlas mot osteoporos som får bisfosfonater eller denusomab, men läkemedlen används även vid cancer och osteopeni. Med fler indikationsområden och en allt äldre befolkning, där skandinaver har en, globalt sett, hög förekomst av benskörhet, kommer antalet patienter med den aktuella behandlingen öka, förutspår forskarna.
Enkäten var en webb-enkät och innehöll sammanlagt 26 frågor uppdelade på kunskapsfrågor, fiktiva fall, erfarenhetsfrågor samt frågor om kunskapsinhämtande.
Svarsprocenten uppgick endast till knappt 58 procent. Drygt 43 procent kände inte till kriterierna för diagnosen osteonekros i käken och närmare 87 procent av tandläkarna svarade att de inte kände sig säkra på sina kunskaper vid omhändertagandet av patienter som behandlades med bisfosfonater eller denusomab. En alarmerande osäkerhet kring hur dessa patienter ska tas om hand, menar forskarna. Något som också visade sig i att hälften av tandläkarna omedelbart remitterade dessa patienter till specialistkliniker.
Forskarnas slutsats är att det behövs vidareutbildning kring läkemedelsutlöst osteonekros för att resurserna ska användas på ett bättre sätt.

Upptäck mer