Ingen rådgivare för ny specialitet

Trots att orofacial medicin blev specialitet i juni 2018, har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ingen vetenskaplig rådgivare på området.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons