Annons

Annons

Ingen rådgivare för ny specialitet

Trots att orofacial medicin blev specialitet i juni 2018, har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ingen vetenskaplig rådgivare på området.

I övrigt har TLV vetenskapliga rådgivare inom alla specialiteter inom vuxentandvården samt inom kariologi, som inte är en specialitet.

Gun-Britt Lundin


– Orofacial medicin är en annan typ av specialitet än dem inom de rent odontologiska ämnesområdena, enligt Gun-Britt Lundin, enhetschef på myndigheten.
– Orofacial medicin handlar mera om hur patienter med sjukdomar eller funktionsstörningar ska omhändertas i tandvården. Patienterna behandlas främst inom landstingens ersättningssystem, det vill säga tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. TLV har inget bemyndigande att föreskriva för det ersättningssystemet.
Därför har TLV i dag ingen vetenskaplig rådgivare inom orofacial medicin,
Janet Suslick

Upptäck mer