Så många patienter är nöjda med Folktandvården i Västra Götaland

Folktandvården Västra Götalands första löpande kundundersökning i fjol visar på att 94 procent av de svarande är nöjda med bemötande, vård och tillgänglighet.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons