Svensk hjälp viktig för studenter i Tanzania

En ny svensk modell för gåvofinansiering ger stöd till unga tanzanier som vill studera till bland annat tandläkare. Vi besökte Tanzania och träffade David och Witho som lyckats finansiera sina studier genom svenska organisationen Help to Help.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons