Sällsynt hedersmedalj till Bent Petersen

Överraskad och hedrad Bent Petersen mottog på torsdagskvällen Svenska Tandläkaresällskapets hedersmedalj.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons