Byte av benskörhetsmedel ökade risken för osteonekros

Forskare från Israel rapporterar om en dramatisk ökning av patienter med benskörhet som drabbats av osteonekros i käken efter att de bytt behandling från bisfosfonater till den monoklonala antikroppen denosumab (Prolia).

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons