Annons

Annons

Byte av benskörhetsmedel ökade risken för osteonekros

Forskare från Israel rapporterar om en dramatisk ökning av patienter med benskörhet som drabbats av osteonekros i käken efter att de bytt behandling från bisfosfonater till den monoklonala antikroppen denosumab (Prolia).

Studien omfattar endast 31 patienter, men 9 av de 22 patienter (41 procent) som bytte från bisfosfonater till denosumab drabbades av symtom på osteonekros redan efter tre doser eller färre. Detta kan jämföras med att en av nio patienter (11 procent), som tidigare inte behandlats med bisfosfonater, också fick liknande symtom av denosumab inom samma tidsrymd.

Upptäck mer