Nollvision för vårdskador

Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada inom tandvården eller den övriga hälso- och sjukvården. Det är målet i Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Alla inom tandvården berörs.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons