Nya nationella riktlinjer för vård av obesitas

Nu har Socialstyrelsen för första gången tagit fram riktlinjer för vård av obesitas. I dessa inriktar man sig på att patienterna ska tas om hand på ett strukturerat sätt, och att det krävs samverkan i hela vårdkedjan inklusive tandvården.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons