Annons

Annons

Nya nationella riktlinjer för vård av obesitas

Nu har Socialstyrelsen för första gången tagit fram riktlinjer för vård av obesitas. I dessa inriktar man sig på att patienterna ska tas om hand på ett strukturerat sätt, och att det krävs samverkan i hela vårdkedjan inklusive tandvården.

I de nya riktlinjerna uttrycks att tandvården kan bidra med hälsofrämjande arbete för personer med obesitas*. Detta eftersom flera riskfaktorer är gemensamma för obesitas och olika munsjukdomar.
I riktlinjerna betonar man att det behövs tydlig ansvarsfördelning och rutiner för att ta kontakt och dela information mellan olika vårdgivare. Riktlinjerna vänder sig i första hand till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Socialstyrelsen bjuder in till att komma med synpunkter på de nya riktlinjerna fram till den 31 juli 2022. Under våren år 2023 planerar man att komma in med uppdaterade riktlinjer.
 

Upptäck mer