Sambandet tandlossning och kardiovaskulär sjukdom stärkt

Den hittills största studien av tandlossning hos patienter med känd kranskärlssjukdom visar ett klart och tydligt samband. Men ännu är det för tidigt att tala om ett orsakssamband.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons