Bättre behålla blodförtunnande inför oralkirurgi

Risken för blodpropp är större vid avbrott eller dossänkning av antikoagulantiabehandling inför oralkirurgi än risken att drabbas av stora blödningar vid bibehållen behandling.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons