Bättre behålla blodförtunnande inför oralkirurgi

Forskning 9 jan 2015
Dela artikeln
Risken för blodpropp är större vid avbrott eller dossänkning av antikoagulantiabehandling inför oralkirurgi än risken att drabbas av stora blödningar vid bibehållen behandling.

Amerikanska forskare har sammanställt de senaste 15 årens forskning kring hur patienter med blodförtunnande behandling med warfarin (Waran) ska hanteras inför planerad oralkirurgi. Sammanställningen omfattar över 8 000 patienter där närmare 5 500 patienter stod kvar på sin behandling och drygt 2 500 patienter fick sin behandling utsatt eller reducerad.

Forskarna kan i sin sammanställning visa att cirka 0,6 procent av patienterna som behöll sin Waranbehandling drabbades av allvarliga blödningar som krävde mer än lokal hemostas, men utan att något dödsfall inträffade. Som kontrast kan de också visa att 0,8 procent av de patienter som rekommenderades ett uppehåll eller en reduktion av sin antikoagulantiabehandling drabbades av blodpropp (som stroke eller lungemboli), varav sex stycken var dödliga.

Forskarnas slutsats är att det föreligger en mycket liten risk för allvarliga blödningar som kräver mer än lokal hemostas vid bibehållen antikoagulantiabehandling, som dessutom aldrig har resulterat i efterföljande sjuklighet eller död. Å andra sidan föreligger det en nästan lika liten risk för proppar hos patienter som minskar eller upphör med sin antikoagulantiabehandling inför oralkirurgiska ingrepp. För vissa orsakade proppen dock en permanent skada och för andra resulterade den i död.

Därför bör antikoagulantiabehandling nästan alltid bibehållas inför oralkirurgi, menar forskarna.

Läs mer:

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch