Annons

Annons

Bättre behålla blodförtunnande inför oralkirurgi

Risken för blodpropp är större vid avbrott eller dossänkning av antikoagulantiabehandling inför oralkirurgi än risken att drabbas av stora blödningar vid bibehållen behandling.

Amerikanska forskare har sammanställt de senaste 15 årens forskning kring hur patienter med blodförtunnande behandling med warfarin (Waran) ska hanteras inför planerad oralkirurgi. Sammanställningen omfattar över 8 000 patienter där närmare 5 500 patienter stod kvar på sin behandling och drygt 2 500 patienter fick sin behandling utsatt eller reducerad.
Forskarna kan i sin sammanställning visa att cirka 0,6 procent av patienterna som behöll sin Waranbehandling drabbades av allvarliga blödningar som krävde mer än lokal hemostas, men utan att något dödsfall inträffade. Som kontrast kan de också visa att 0,8 procent av de patienter som rekommenderades ett uppehåll eller en reduktion av sin antikoagulantiabehandling drabbades av blodpropp (som stroke eller lungemboli), varav sex stycken var dödliga.
Forskarnas slutsats är att det föreligger en mycket liten risk för allvarliga blödningar som kräver mer än lokal hemostas vid bibehållen antikoagulantiabehandling, som dessutom aldrig har resulterat i efterföljande sjuklighet eller död. Å andra sidan föreligger det en nästan lika liten risk för proppar hos patienter som minskar eller upphör med sin antikoagulantiabehandling inför oralkirurgiska ingrepp. För vissa orsakade proppen dock en permanent skada och för andra resulterade den i död.
Därför bör antikoagulantiabehandling nästan alltid bibehållas inför oralkirurgi, menar forskarna.

Upptäck mer