Orala manifestationer av systemiska sjukdomar, del 1

Noggrann undersökning av munhålan kan avslöja kliniska fynd som tyder på underliggande sjukdom och möjliggör tidig diagnos och behandling.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons