Total tandextraktion minskar mängden parodontala bakterier

Hälften av patienterna med parodontala bakterier före total tandextraktion blev helt fria från dem, medan övriga fick kraftigt sänkta halter.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons