Fler anmäler vårdskador inom tandvården

Fler anmäler vårdskador inom tandvården

2019 gjordes 2 650 anmälningar till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) för skador inom tandvården. Det är en ökning med nästan 13 procent jämfört med 2017.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons