Annons

Annons

Fler anmäler vårdskador inom tandvården

2019 gjordes 2 650 anmälningar till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) för skador inom tandvården. Det är en ökning med nästan 13 procent jämfört med 2017.

Löf försäkrar den regionfinansierade tandvården – främst på folktandvården och inom sjukhustandvården.
2019 gjordes 2 650 anmälningar till Löf för vårdskador inom tandvården. Det är en ökning jämfört med 2018, då 2 500 anmälningar gjordes, och 2017, då siffran var 2 350.

Pelle Gustafson


Pelle Gustafson, chefläkare på Löf tror att antalet anmälningar för vårdskador inom tandvården kommer att fortsätta öka.
– Tandvården är ett område där vi kommer att se en tydlig ökning. Kunskapen om patientförsäkringen ökar, och det blir vanligare att man betraktar tandvårdskador som något som går att undvika, säger han.
Över tusen får ersättning
Knappt hälften som anmäler får ersättning från Löf.
– 2017 och 2018 var det cirka 45 procent som fick ersättning. Eftersom det är en eftersläpning i hanteringen är det för tidigt att säga hur stor andel som får ersättning 2019, berättar Pelle Gustafson.
2017 och 2018 rörde det sig om över 1 000 personer per år.
Vilka är det som inte får ersättning?
– Man kan inte få ersättning bara för att man inte är nöjd med behandlingen. Pengar betalas ut om vården inte har utförts på rätt sätt.
Olika orsaker
Orsakerna till ersättning varierar.
– Runt hälften av de ersatta skadorna beror på ”missöden”, sådant som händer som inte ska hända, säger Pelle Gustafson.
Cirka en fjärdedel beror på att material har lämnats kvar, till exempel i samband med filfrakturer eller när en borr går sönder.
Övriga ersatta skador har uppstått i samband med fördröjd diagnos, infektion, materialfel och annat.
Patienten anmäler
Det är patienten, eller en anhörig eller juridisk representant till patienten, som kan anmäla en vårdskada. Tandvården ska informera om försäkringen, men får inte göra anmälan.
Anmälningarna och ersättningarna för tandvårdsskador fördelas som förväntat i landet och bland befolkningen. Det finns inga regioner eller patientgrupper som sticker ut, enligt Pelle Gustafson.
– Inget avviker från det förväntade mönstret.
Många men låga ersättningar
Under perioden 2013 till 2019 ersattes 727 skador inom tandvården av Löf.
Det motsvarar tolv procent av alla ersättningar som Löf betalade ut under perioden, men bara två procent av kostnaderna.
– Det är vanligt med anmälningar och ersättningar inom tandvården, men kostnaderna är relativt låga jämfört med sjukvården. Det är så man ska tolka de siffrorna, säger Pelle Gustafson.
Skadeanmälan kan göras via Löf:s webbplats.

Upptäck mer