Pacemaker säkert i tandläkarstolen

Att använda tandvårdsutrustning på patienter med moderna pacemakrar framstår som säkert, visar ett spanskt kliniskt försök på 66 pacemakerbärare.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons