Annons

Annons

Pacemaker säkert i tandläkarstolen

Att använda tandvårdsutrustning på patienter med moderna pacemakrar framstår som säkert, visar ett spanskt kliniskt försök på 66 pacemakerbärare.

Tillverkare av tandvårdsutrustning som ultraljudsscaler, elektriska pulpatestare och apexlokalisatorer fortsätter att avråda från användning i närheten av patienter med pacemaker. Detta trots att varningarna bottnar i gamla laboratoriestudier gjorda när pacemakrar var mycket mer störningskänsliga än vad de är i dag.
Detta faktum lämnar dagens kliniker utan en rimlig säkerhetsinformation kring hur de ska hantera patienter som har pacemaker. Det ville spanska forskare råda bot på och gjorde därför en klinisk exponeringsstudie där de lät 66 pacemakerbärare som hade en egen hjärtrytm, och alltså inte var helt beroende av sin pacemaker, behandlas med olika tandvårdsapparater.
De testade dentalapparaterna var en Pure Newtron P5xs ultraljudsscaler, en Pulppen B1000 Analogue elektrisk pulpatestare och en Root ZX Mini apexlokalisator. Patienterna bar pacemakrar av flera olika modeller från tillverkare som Medtronic, Abbott, Boston Scientific, Biotronik och Livanova.
Tandvårdsutrustningarna testades både i pulserande och kontinuerligt läge och användes i cykler om tio sekunder direkt på den tand som satt närmast patientens pacemaker. Alla patienter mättes med både EKG och intrakardiellt elektrogram, och närvarande vid alla tester var en specialistsjuksköterska samt en elektrofysiolog. Två kardiologer utvärderade sedan data från testerna.
Resultatet visar att inga störningar kunde ses på elektrogrammen, inga pacemakrar uppvisade någon förändrad funktion och ingen av patienterna upplevde några biverkningar under testerna. Forskarna konstaterar att användningen av dessa apparater var säker.

Upptäck mer