Färre skadeanmälningar under pandemin

2020 gjordes cirka 2 600 anmälningar till Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) för vårdskador inom tandvården. Det är en liten minskning jämfört med 2019. Minskningen beror sannolikt på coronapandemin, enligt Löf.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons