Annons

Annons

Färre skadeanmälningar under pandemin

2020 gjordes cirka 2 600 anmälningar till Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) för vårdskador inom tandvården. Det är en liten minskning jämfört med 2019. Minskningen beror sannolikt på coronapandemin, enligt Löf.

De senaste åren har antalet anmälningar för vårdskador inom tandvården ökat något, men förra året blev ett undantag. Det blev runt 2 600 anmälningar, jämfört med 2 650 året innan.
Knappt hälften av de som anmäler tandvårdsskador får ersättning. De senaste åren har det rört sig om över 1 000 personer per år som har fått pengar. Eftersom det är en eftersläpning i hanteringen är det för tidigt att säga många som får ersättning 2020, men 2019 var andelen 48 procent och 2018 var den 45 procent.

Felaktig vård ger ersättning

Pengar betalas ut om vården inte har utförts på rätt sätt. Orsakerna varierar. Skador under behandling dominerar helt, följt av försenade, felaktiga eller uteblivna diagnoser.
Tandvården ska informera om försäkringen när något går snett, men får inte göra anmälan. Det är patienten, eller en anhörig eller juridisk representant till patienten, som kan anmäla en vårdskada.

Många tandvårdsärenden

Många ersättningar som betalas ut av Löf rör tandvården, men kostnaderna är relativt låga jämfört med sjukvården.
Av samtliga anmälningar som har kommit in till Löf sedan början av 2016 har hittills 4 850 ersatts. Ungefär tolv procent av ersättningarna ges för vårdsskador inom tandvården.
Ser man till summorna som betalas ut, står tandvårdsskador för en betydligt mindre andel. Det rör sig om drygt 60 miljoner kronor av sammanlagt 3 000 miljoner kronor, det vill säga cirka två procent av pengarna som har betalats ut sedan 2016.
Janet Suslick

Upptäck mer