Stora regionala skillnader i antalet antibiotikarecept

Stora regionala skillnader i antalet antibiotikarecept

Tandläkarna i Sverige minskade förskrivningen av antibiotika som en effekt av de nationella rekommendationer som kom 2012 och 2014. Men det är fortfarande stora skillnader mellan olika regioner, visar ny svensk registerstudie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons