Annons

Annons

Stora regionala skillnader i antalet antibiotikarecept

Tandläkarna i Sverige minskade förskrivningen av antibiotika som en effekt av de nationella rekommendationer som kom 2012 och 2014. Men det är fortfarande stora skillnader mellan olika regioner, visar ny svensk registerstudie.

Sveriges tandläkare har minskat förskrivningen av antibiotika med 31 procent mellan 2009 och 2017. Den största minskningen skedde mellan 2012 och 2014, de år då Läkemedelsverkets rekommendationer för profylaktisk användning (2012) och behandling (2014) inom tandvården kom ut.

Bodil Lund

Bodil Lund


– Det som hände 2012 och 2014 var att vi för första gången fick nationella riktlinjer för antibiotikaförskrivningen. Det hade inte funnits tidigare från myndighetshåll. Det var en regeringssatsning, man ville få fram rekommendationer inom medicin och odontologi, säger Bodil Lund, professor i käkkirurgi och prefekt för institutionen för klinisk odontologi, medicinska fakulteten, vid universitetet i Bergen, Norge.
Hon är också förstaförfattare till studien som har granskat rekommendationernas effekt genom att analysera Läkemedelsregistret och Tandhälsoregistret. Hon är dessutom ordförande för Tandvårds-Strama med syfte att stödja och bidra till en rationell antibiotikabehandling inom tandvården i Sverige.

Tandvårds-Strama

Bodil Lund berättar att regeringen finansierade framtagandet av rekommendationerna, men det fanns inga pengar för att sprida dem.
– Det stod till stor del Tandvårds-Strama för, vi höll föreläsningar, medverkade på riksstämman och det publicerades i Tandläkartidningen. Vi försökte på olika sätt att nå ut till våra kolleger, säger hon.

Totala antibiotikaförskrivningen minskade

Studien visar att tandläkarnas förskrivning minskade med 31 procent samtidigt som den totala antibiotikaförskrivningen endast minskade med 21 procent. Något som både speglar att tandläkarna har tagit till sig rekommendationerna, men också att Stramas arbete inom sjukvården började tidigare.
– Vi har absolut varit duktiga, men sjukvården har diskuterat de här frågorna längre och hade nog kommit längre än tandvården när vi började mäta. Det fanns sannolikt inte samma förbättringspotential i vården längre, säger hon.

Skillnader mellan regioner

Men även om tandläkarnas förskrivning av antibiotika har minskat ganska ordentligt är det inte så att arbetet är klart. Det syns inte minst i skillnaderna mellan olika regioner.
I studien kan Bodil Lund och hennes medarbetare visa att tandläkare i Stockholm förskriver mer än dubbelt så mycket antibiotika per capita jämfört med tandläkarna i Västerbotten. Alla tre storstadsregionerna har en högre förskrivning än genomsnittet, men Stockholm är värst.
Dessutom har implementeringen av rekommendationerna gått olika bra i olika regioner.

“Vad har man gjort i den ena regionen som man inte har gjort i den andra? Det skulle jag vilja undersöka.”

Västmanlands och Gävleborgs regioner hade 2009 nästan identisk förskrivning med 46 respektive 45 förskrivningar per 1 000 patienter. Men medan förskrivningen i Gävleborg 2017 hade sjunkit till 26 per 1 000 patienter låg den kvar på 42 per 1 000 patienter i Västmanland.
– Vad har man gjort i den ena regionen som man inte har gjort i den andra? Det skulle jag vilja undersöka, säger Bodil Lund.

Upptäck mer