Sångare inte mer drabbade av TMD

Trots att sångare i dubbelt så hög utsträckning rapporterade TMD-smärta jämfört med kontroller hade de ingen förhöjd risk, visar ny studie. Förklaringen är en annan.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons