Annons

Annons

Sångare inte mer drabbade av TMD

Trots att sångare i dubbelt så hög utsträckning rapporterade TMD-smärta jämfört med kontroller hade de ingen förhöjd risk, visar ny studie. Förklaringen är en annan.

Yrkesverksamma sångare anses vara en riskgrupp för att drabbas av temporomandibulära problem, TMD. De utsätter ofta sitt käksystem för onormala positioner för att uppnå en önskad ljudbild, dessutom antas de vara mer uppmärksamma på TMD-symtom.
Men stämmer det verkligen? Det ville en grupp holländska forskare ta reda på. Genom enkäter till närmare 1 500 musiker, där drygt 300 var sångare, samt en kontrollgrupp på cirka 200 personer kan forskarna visa att över 20 procent av sångarna rapporterade smärta i det temporomandibulära området jämfört med drygt 10 procent i kontrollgruppen.
Dessutom rapporterade en ungefär lika stor andel av sångarna även TMD-ljud, jämfört med drygt 15 procent i kontrollgruppen. Men när forskarna kontrollerade för kända riskfaktorer visade det sig att sångarna i högre utsträckning var kvinnor, som har en ökad risk för TMD, vilket förklarade hela skillnaden.

Upptäck mer