Nära en miljon kronor till odontologisk forskning

Nära en miljon kronor till odontologisk forskning

Elva forskare får i år medel ur Svenska Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder. Totalt delas 800 000 kronor ut.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons