Tandvårdens vinster undgår debatten

Länge har debatten rasat om vinster i välfärden. ­Tandvården, den mest lönsamma av alla vård­branscher, har dock lyckats undgå att hamna i blickfånget. Tandläkartidningen reder ut varför tand­vården ses som en udda fågel i debatten om ­privatiseringar och vinster.

Nyheter

3:12-regeln ändras i nytt förslag

Kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa 3:12-regeln tas bort. Det är ett av förslagen om ändrade skatteregler för delägare i fåmansbolag som nu överlämnats till regeringen.

Nyheter

Byråkrati hindrar inte svenska företag

Svenska företag hindras i låg utsträckning av byråkrati enligt en internationell undersökning.

Nyheter

”Borgs 3:12-förslag förödande”

Regeringen ändrar 3:12-reglerna, men bara delvis. Jag är väldigt besviken, kommenterar Carola Lemne, vd för Praktikertjänst.

Nyheter

Papperskorgen nästa för Borgs 3:12-förslag

Lagrådet ger regeringen bakläxa om de så kallade 3:12-reglerna. "Det är glädjande att våra och andras synpunkter har tagits på allvar", kommenterar Carola Lemne, vd på Praktikertjänst, i ett pressmeddelande.

Nyheter

”Borgs förslag hotar små vårdföretag”

Finansministerns förslag om förändring av de så kallade 3:12-reglerna är ett hot mot Praktikertjänsts verksamhet, anser koncernföreträdare.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons