Ingen diagnos trots flera undersökningar

Trots flera besök på tandläkarkliniken och stora problem med tandvärk fick en minderårig patient sin diagnos först hos folktandvårdens akutklinik. Patienten hade då feber och kraftig svullnad. Nu riktar IVO kritik mot mottagningen som vare sig röntgade patienten eller remitterade honom till specialisttandvården.

Etik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons