Dålig hållbarhet hos testat fyllningsmaterial bekräftad

En klinisk studie visade att ett fyllningsmaterial hade så dålig hållbarhet att studien fick avbrytas. Nu finns förklaringen till varför misslyckandefrekvensen för materialet var så hög.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons