Annons

Annons

Dålig hållbarhet hos testat fyllningsmaterial bekräftad

En klinisk studie visade att ett fyllningsmaterial hade så dålig hållbarhet att studien fick avbrytas. Nu finns förklaringen till varför misslyckandefrekvensen för materialet var så hög.

Det går numera bra med de flesta tandfyllningar som utförs. Men en fyllning är inte bara en fyllning, visar studier som genomförts vid Köpenhamns universitet i samarbete med Umeå universitet.
En klinisk studie [1], där materialet Activa Bioactive-Restorative från det amerikanska företaget Pulpdent testades utan användning av adhesiv hos vuxna patienter, har visat en helt oacceptabel misslyckandefrekvens under det första året. Långt högre än den misslyckandefrekvens som vanligtvis ses för välbeprövade kompositmaterial. Efter ett år var 24,1 procent av fyllningarna med Activa Bioactive-Restorative omgjorda. Motsvarande andel för kontrollfyllningarna var endast 2,5 procent. Orsakerna till misslyckandena var lossnad fyllning, symtom från tänderna och karies. På grund av den oacceptabelt höga misslyckandefrekvensen efter ett år avbröts studien och en varning sändes till de nordiska tandläkarna via deras facktidskrifter [2–4].
En förklaring till varför misslyckandefrekvensen var så hög kom från en parallell laboratoriestudie [5] som undersökte både bindning av materialet till tänderna och dess anslutning till tand​ytorna. I denna studie lossnade en andel av fyllningarna i Activa Bioactive-Restorative om ingen adhesiv användes eller om inte tandytorna förbehandlades med fosforsyra. Resultaten bekräftade att Activa Bioactive-Restorative inte själv kan binda till tanden, vilket tillverkaren hävdat. Däremot konstaterades en acceptabel bindningsstyrka och god anslutning till tandytorna när materialet användes tillsammans med en adhesiv.
Pulpdent har därefter ändrat materialets bruksanvisning och rekommenderar nu användning av en adhesiv. Huruvida det kommer att förbättra hållbarheten hos fyllningarna och om de potentiella bioaktiva egenskaperna hos Activa Bioactive-Restorative kommer att fungera tillsammans med en adhesiv, och därmed utan direkt kontakt med tandsubstansen, återstår att se.
Ana Benetti
Jan van Dijken
Ulla Pallesen
Anne Peutzfeldt
Liselotte Larsen
Stavroula Michou
Översättning från danska av Thomas Jacobsen.
1.   van Dijken JWV, Pallesen U, Benetti A. A randomized controlled evaluation of posterior resin restorations of an altered resin modified glass-ionomer cement with claimed bioactivity. Dent Mater 2019 Feb; 35 (2): 335–43. 
2.   https://tandlaegebladet.dk/advarsel-alt-daarlig-klinisk-holdbarhed-af-fyldningsmateriale
3.   https://www.tannlegetidende.no/i/2019/1/d2e2426
4.  https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/debatt-dalig-hallbarhet-hos-testat-fyllningsmaterial/
5.   Benetti AR, Michou S, Larsen L, Peutzfeldt A, Pallesen U, van Dijken JWV. Adhesion and marginal adaptation of a claimed bioactive, restorative material. Biomater Investig Dent 2019 Dec 12; 6 (1): 90–8. doi: 10.1080/26415275.2019.1696202. eCollection 2019. 

Upptäck mer