Barn med dålig tandhälsa presterar sämre i skolan

En ny metaanalys av närmare 140 000 barn och ungdomar visar att en dålig tandhälsa hänger ihop med en ökad risk för dåliga studieresultat och högre frånvaro.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons