Annons

Annons

Barn med dålig tandhälsa presterar sämre i skolan

En ny metaanalys av närmare 140 000 barn och ungdomar visar att en dålig tandhälsa hänger ihop med en ökad risk för dåliga studieresultat och högre frånvaro.

Barn och ungdomar med dålig tandhälsa har även en ökad risk för att ha dåliga studieresultat och en ökad frånvaro. Det visar en systematisk översikt och metaanalys av tillgänglig forskning som amerikanska forskare har gjort.
Efter litteratursökning och utvärdering av studierna, enligt förutbestämda kriterier, inkluderades totalt 14 studier omfattande närmare 140 000 barn. Sammanvägda i metaanalyser kan studierna visa att barn och ungdomar med dålig tandhälsa har drygt 50 procents ökad risk att prestera dåliga resultat i skolan och drygt 40 procents förhöjd risk att ha frånvaro.
Även om alla studier som inkluderades i metaanalyserna var för sig visar en ökad risk för dåliga skolresultat för elever med karies eller tandvärk, flaggar forskarna för att det är en relativt stor variation mellan studierna, något som kan tyda på att det kan finnas inkonsekvenser i hur man har mätt skolresultatet i de olika studierna. Det visar sig också att det varierar mellan objektiva testresultat till subjektiva utlåtanden från lärare och föräldrar.
Även om kopplingen mellan oral hälsa och utbildning, teoretiskt sett, inte är helt fastslagen, menar forskarna att man bör fundera på att införa skolbaserad tandvård (i USA har man inte, som i Sverige, kostnadsfri tandvård för barn och ungdomar, redaktionens anmärkning). På så sätt skulle man åstadkomma en förbättring både när det gäller tandhälsan och studieresultaten, samtidigt som alla ojämlikheter i tillgången till tandvård skulle elimineras, menar forskarna.

Upptäck mer