Svavelväte från bakterier påverkar parodontit

Ett intresse för mikrobiologi ledde Amina Basic in på samspelet mellan bakterier och kroppens celler. Hennes forskning handlar om hur bakteriernas produktion av svavelväte påverkar våra vita blodkroppar, och vilken roll det spelar för parodontit.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons