Tradition att ta bort tandanlagen hos barn

Samtliga intervjuade somaliska immigranter såg traditionen att ta bort tandanlagen hos spädbarn som en effektiv behandling mot diarré, men vissa ifrågasatte brutaliteten i metoden. Det visar ny forskning.

Forskning

Nya gener bakom agenesi funna

Nio nya gener eller platser i DNA-molekylen som kopplas till agenesi, avsaknad av tandanlag, har hittats.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons