Annons

Annons

Tradition att ta bort tandanlagen hos barn

Samtliga intervjuade somaliska immigranter såg traditionen att ta bort tandanlagen hos spädbarn som en effektiv behandling mot diarré, men vissa ifrågasatte brutaliteten i metoden. Det visar ny forskning.

I östafrikanska länder som Etiopien, Kenya, Somalia, Sudan och Uganda finns en tradition att ta bort tandanlagen för hörntänderna hos spädbarn som har problem med upprepade diarréer eller kräkningar.
Ingreppet görs utan bedövning av medicinmän eller äldre släktingar och utförs med icke-sterila verktyg, som kniv eller cykelekrar, eller bara med naglarna. Ingreppet kan på kort sikt leda till kraftiga blödningar och infektioner samt på längre sikt till avsaknad av flera tänder, olika typer av tanddefekter och missbildningar.

”Samtliga menade att det är en effektiv och nödvändig behandling när den behövs.”

Jir Barzangi

Jir Barzangi


I ett försök att förstå vad som driver föräldrar att genomföra ingreppet på sina barn och hur de resonerar har ST-tandläkaren och medicine doktor Jir Barzangi djupintervjuat sex personer ifrån Somalia. Studien, som är publicerad i Acta Odontologica Scandinavica, visar att alla intervjuade delade en grundläggande uppfattning om ingreppet.
– Samtliga menade att det är en effektiv och nödvändig behandling när den behövs, säger Jir Barzangi.
Många hänvisar till traditionen där föräldrar och äldre släktingar driver på för att genomföra ingreppet.

Sjukvården inte till nytta

– En man berättade att hans föräldrar, när de försökte påverka att ingreppet skulle göras på hans barn, sa att ”vi gjorde ju den behandlingen på dig när du var liten och nu är du en frisk, stor, fullvuxen man”. Det stärkte honom i beslutet att genomföra ingreppet, säger Jir Barzangi.
Många somalier har också uppfattningen att den somaliska sjukvården inte är till någon nytta. De har gått upprepade gånger med sitt sjuka barn till sjukhuset och fått olika behandlingar som inte har hjälpt, vilket har sänkt förtroendet för sjukvården i landet.
– Deltagarna uttryckte att det förekommer mediciner som inte har varit effektiva, där bäst  före-datum har gått ut, och ibland äger läkaren också apoteket vilket ökar misstroendet mot medicinerna som skrivs ut, säger Jir Barzangi.

Skador på hörntänder

Men samtidigt ifrågasatte flera brutaliteten i ingreppet.
– En deltagare talade om barbari, en annan tyckte att det såg orent ut och hade synpunkter på att det inte var me­di­cinskt utbildad personal som genomförde det. Men ingreppet i sig var aldrig ifrågasatt utan enbart sättet det utfördes på, säger han.
Traditionen att ta bort tandanlagen är fortfarande levande i länderna runt Afrikas horn och det är möjligt att det även utförs här i Sverige. Om tandläkare i Sverige stöter på konstiga skador på hörntänderna hos barn med föräldrar från Östafrika tycker Jir Barzangi att man ska ta upp en diskussion om olämpligheten i ingreppet.
– Ja, absolut. Man kan jämföra med kvinnlig könsstympning där man har sett en minskning av stödet bland immigranter som bedöms bero på en attitydförändring hos dem själva. Vi har goda förutsättningar att förändra de här attityderna också, vi har en god sjukvård, medicinerna är bra och barn är prioriterade i sjuk- och tandvården, säger han.

Upptäck mer