Olika syn på rökfria operationer

Många landsting och regioner samt några privata tandvårdsorganisationerna har en policy om rökfria operationer, men flera har det inte. Det visar Tandläkartidningens kartläggning av rökfria operationer inom tandvården.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons