Lärosäten varnar för framtidskris

Tandläkarutbildningens kris märks tydligt på alla de fyra ­lärosätena. Just nu har institutionen för odontologi i Göteborg tillräckligt många akademiska lärare för att klara verksam­heten. Men medelåldern bland professorerna är 60 år och tillväxten underifrån är dålig.

Nyheter

Studenterna från 2011 – det gör de i dag

Sara Stenport trivs som tandläkare. Hon gillar blandningen av hantverk, psykologi och medicin, men inte stressen. TLT har kartlagt studenterna från 06b i Göteborg.

Fördjupning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons