Annons

Annons

Studenterna från 2011 – det gör de i dag

Sara Stenport trivs som tandläkare. Hon gillar blandningen av hantverk, psykologi och medicin, men inte stressen. TLT har kartlagt studenterna från 06b i Göteborg.

Sara Stenport, i dag 28 år, fick jobb strax innan hon gick ut tandläkarutbildningen i Göteborg. Kontraktet skrevs i maj 2011, och hon började på folktandvården i Stenungsund i augusti samma år.
Steget från studietiden till yrkeslivet gick smidigt och hon är väldigt nöjd med valet att bli tandläkare.
– Det bästa är blandningen av hantverk, psykologi och medicin. Sämst är stressen, tycker Sara, som numera bor och jobbar i Jönköping.
Hon bor ett par kilometer norr om tätorten och arbetar på folktandvården i den multikulturella stadsdelen Råslätt i södra Jönköping.
Sara Stenport är på många sätt typisk bland sina kurskamrater.
Tandläkartidningen har följt upp hur det har gått för kurs 06b, som gick ut tandläkarutbildningen i Göteborg vårterminen 2011. 19 av 26 personer som var med på klasskortet i Tandläkartidningen nummer 9 2011 har svarat på tidningens enkät.

Alla har jobb

Alla som har svarat arbetar i dag som tandläkare. Förutom för tre personer som började jobba utomlands direkt, var första jobbet inom folktandvården.
Det var lätt att få arbete men några som hade velat jobba i Göteborg har fått pendla till orter utanför staden eller flytta ifrån Västra Götaland.
Övergången från studentlivet till arbetslivet gick bra eller ganska bra, tycker alla. Många nämner tålmodiga kolleger och hjälpsamma handledare som en bidragande orsak.
Även om de tycker att tandläkarutbildningen var en bra förberedelse inför yrkeslivet, anser de flesta att mer patienttid och en tidigare kontakt med ”verkligheten” hade gjort övergången ännu lättare.
– Teoretiskt sett var jag mycket nöjd med utbildningen, men praktiskt märktes det att jag inte hade gjort så mycket, säger Marcus Velander om tiden då han var ny på sitt första jobb.
– Det var nervöst i början, men jag kom in i det snabbt. Har man bra kolleger och rätt inställning när man börjar jobba, ”jag vet inte hur jag ska göra allt, men jag ska lära mig”, så är det inga problem. Man får fråga mycket i början.

Högre lön en orsak till flytt

Andra nämner också att ledarskapsutbildning, en bättre forskningskurs och mer kirurgi hade förbättrat grundutbildningen.
Trots att det bara är knappt tre år sedan de började jobba som tandläkare, har de flesta redan hunnit byta jobb. Orsakerna varierar. Några ville komma till en annan ort, andra ville ha närmare till familj och vänner eller få smidigare resväg till jobbet.
Bara två nämner lönen som orsak.
– Även om jag stortrivdes med arbetet på folktandvården, saknade jag möjligheten att styra mitt eget arbete och möjligheten till en bättre lön, säger Bjarne Rolf, en av fyra män på klasskortet.
Han har nyligen börjat jobba som privattandläkare i Borås, och har i dag ansvar för en klinik inom Praktikertjänst.
Cecilia Andersson har jobbat i Norge sedan examen. Hon har bytt från jobb på en fylkestandvårdsklinik (motsvarar folktandvården) till en privatpraktik i Gjøvik i Norge. Hon bytte för att få jobba närmare hemmet och för att få större frihet på jobbet – men också för att få högre lön.
En handfull har inte bytt jobb, och det är i första hand för att de trivs.

Utlandet lockar

Utlandsjobb har lockat flera personer som gick i kurs 06b. Tre personer flyttade utomlands direkt efter skolan för att jobba som tandläkare, en i England och två i Norge. En har flyttat tillbaka från Norge, men sedan dess har en annan person börjat jobba där i stället. En har flyttat till Schweiz och en annan forskar på heltid i Schweiz under några månader.
De flesta är väldigt nöjda med sitt yrkesval.
– Jag tror att jag har världens bästa jobb. Jag ångrar mig inte en sekund, säger Bjarne Rolf.
Bland det positiva nämns att jobbet är varierande och utvecklande samt att man får arbeta med människor, hjärnan och händerna.
– Det känns bra att ha ett yrke som går ut på att förbättra hälsa och livskvalitet för människor, säger Ylva Ekstedt.

”Mycket fokus på ekonomi”

På plussidan nämns också patienterna och ”underbara kolleger”, att det har varit lätt att få jobb efter utbildningen och att löneutvecklingen är god.
– Jobbet känns meningsfullt, summerar Sandra Martinsson.
Även om de överlag är nöjda, finns det vissa nackdelar med yrket. Stress och tidspress nämns av flera.
– Tyvärr blir det mycket fokus på effektivitet och ekonomi, säger Johanna Nilsson.
– Det sämsta är det administrativa och att man hela tiden har en känsla av att vara ”jagad”, tycker Ylva Ekstedt.
 

 
1. Sören Ahlin
Arbetar på Folktandvården Järntorget i Göteborg. Första jobbet efter utbildningen: Folktandvården Högsbo, Göteborg.
2. Bjarne Rolf
Är i dag ansvarig på en Praktikertjänstklinik i Borås. Första jobbet: Ftv Södra torget, Borås.
3. Marcus Velander
Jobbar inom allmäntandvården på Mölndals sjukhus. Första jobbet: Folktandvården Breared/Tvååker, Region Halland.
6. Annika Andersson
Arbetar på Folktandvården Biskopsgården i Göteborg. Första jobbet: Ftv Biskopsgården.
7. Johanna Nilsson
Jobbar från juni 60 procent på folktandvård­en i Uppsala och 40 procent som doktorand vid käkkirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskar nu heltid vid AO forskningsinstitut i Davos, Schweiz. Första jobbet efter utbildningen: Ftv i Uppsala.
8. Katarina Lindberg
Jobbar som tandläkare i Oslo, Norge. Första jobbet: Folktandvården i Trollhättan.
9. Birgitta Axelsson
Arbetar på folktandvården i Nässjö. Första jobbet: Folktandvården Oskarshamn.
12. Sanaz Veisseh
Arbetar sedan examen på sin systers klinik i norra London, England.
14. Ronak Sandy
Arbetar i dag på en käkkirurgisk klinik i Schweiz. Första jobbet: Ftv Bohus.
16. Sara Stenport
Jobbar på Folktandvården Råslätt i Jönköping. Första jobbet: Ftv Stenungsund.
17. Maria Putilova
Arbetar på folktandvården i Värmland. Första jobbet efter utbildningen: I Norge.
18. Ylva Ekstedt
Arbetar med mobil hemtandvård på Oral Care AB samt forskar på Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Första jobbet: Ftv i Skaraborg.
19. Sandra Martinsson
Arbetar sedan examen på folktandvården i Karlshamn.
20. Cecilia Andersson
Jobbar på en privatpraktik i Norge. Första jobbet: På en fylkestandvårdsklinik i Hamar.
21. Juliana Jomaa
Arbetar på Ftv Strängnäs, överväger att byta till ett jobb inom privattandvården. Första jobbet: Ftv Strängnäs. Andra jobbet: Smile.
23. Anna Torwmo
Arbetar på folktandvården i Uddevalla. Första jobbet: Folktandvården i Karlstad.
24. Julia Maxén Dahlgren
Arbetar sedan examen på Ftv Öckerö.
25. Tania Herbst Godoy
Arbetar på Folktandvården Nyhem/Oskarström i Halland. Första jobbet: Folktandvården Sylte i Trollhättan.
26. Amina Basic
Arbetar på Ftv i Jönköpings län. Doktorand på deltid på avdelningen för oral mikrobiologi vid GU. Första jobbet: Ftv i Jönköpings län.

Upptäck mer