Korrekta data i SKaPa

Svenska tandvårdsdata överförs automatiskt till databasen SKaPa som underlag för bland annat forskning. Nu är datauppgifterna också kontrollerade i en studie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons