Annons

Annons

Korrekta data i SKaPa

Svenska tandvårdsdata överförs automatiskt till databasen SKaPa som underlag för bland annat forskning. Nu är datauppgifterna också kontrollerade i en studie.

Tita Kirkinen är övertandläkare i pedodonti i Folktandvården Värmland. Hon är även doktorand med siktet inställt på studier baserade på data från SKaPa.

Tita Kirkinen

Tita Kirkinen


– SKaPa är en guldgruva för forskningen, framhåller hon.
Tita Kirkinen, tidigare med efternamnet Mensah, är huvudförfattare bakom studien, publicerad i BMC Oral Health, som jämförde diagnosdata från SKaPa med journaldata som skickats från kliniken.
Samstämmigheten var hög.
– Det kan ju till exempel finnas databuggar och det gjorde det ju inte, som tur var, säger Tita Kirkinen.

SKaPas journaldata

I studien jämfördes även SKaPas data/journaldata från den ordinarie behandlaren med Tita Kirkinens oberoende undersökning av patienten, gjord direkt efter att den ordinarie behandlaren registrerat sina journaldata. Hon kände inte till vad denne registrerat.
– Den största skillnaden var mellan undersökarna, men även här var samstämmigheten hög.
Totalt jämfördes data från 170 barn, sex och tolv år gamla, i studien. Antalet barn, liksom urvalet, hade fastställts av biostatistiker att vara tillräckligt för att fånga en möjlig avvikelse.

Andelen karierade och fyllda tänder

Det värde som jämfördes i studien mellan ordinarie journaldata, SKaPa-data och Tita Kirkinens undersökning var andelen karierade och fyllda tänder (Decayed Filled Tooth, dft). I snitt hade barnen i studien 0,68 procent dft. Tolvåringar hade i medel 0,43 och sexåringar 0,94.
– Det vill säga nästan en kariesdrabbad tand per sexåring, i snitt. Karies har tyvärr ökat bland sexåringar i Värmland.
SKaPa samlar dagligen in data från samtliga regioner. Regionerna har olika program för journaler, i Värmland använder man Carita. Men SKaPa kan hantera olikheterna, och de olika programmen är uppbyggda på liknande sätt, berättar Tita Kirkinen.

Mer än Socialstyrelsens tandhälsoregister

Sedan 2008 har SKaPa samlat in information från svensk folktandvård om behandlingar, diagnoser och riskgrupperingar. SKaPa täcker in mer än Socialstyrelsens tandhälsoregister.
– I Socialstyrelsens tandhälsoregister tas enbart data från vuxna in, och enbart data kopplat till det statliga tandvårdsstödet, tandvård till personer med vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar samt nödvändig tandvård, berättar Tita Kirkinen.

Tandhälsa hos placerade barn

Forskning baserat på SKaPa har precis börjat publiceras. Än så länge är det ett fåtal studier, som en studie på ärftlighet och en studie som utvärderar om skattning av behandlingskvalitet kan förutsäga utfallet. Tita Kirkinen påpekar att med den nya studiens kontroll kan forskningen tryggt fortsätta.
– Det är viktigt att veta att data stämmer. Nu kan jag göra min forskning om barns tandhälsa, kopplat till andra register såsom från SCB och Socialstyrelsen.
I den studien kommer hon att titta närmare på tandhälsa hos placerade barn för att se om de har sämre tandhälsa än andra barn.
Tita Kirkinen är inskriven som doktorand vid Malmö universitet, varifrån studien utgår.

Upptäck mer