Trestegsteknik verkar ge lägst risk för sekundär karies

Trestegsteknik vid bonding har den lägsta risken för sekundär karies, tvåstegsteknik den högsta, visar studie. Resultatet ska dock tolkas försiktigt, underlaget till studien var begränsat.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons