Annons

Annons

Trestegsteknik verkar ge lägst risk för sekundär karies

Trestegsteknik vid bonding har den lägsta risken för sekundär karies, tvåstegsteknik den högsta, visar studie. Resultatet ska dock tolkas försiktigt, underlaget till studien var begränsat.

Forskarna bakom studien har utvärderat hur olika material och metoder påverkar risken för sekundärkaries.
Dock var det stor brist på randomiserade kontrollerade studier där olika adhesiva strategier och material jämfördes, och studierna var ofta små, i snitt 40 deltagare.
Sekundärkaries var dessutom ovanligt i de 50 randomiserade studier som inkluderades. Överraskande, anmärker författarna, med tanke på att det anses vara en stor komplikationsrisk och menar att ytterligare långsiktiga studier kan krävas.
Med det sagt är resultatet som antyder bättre resultat med trestegsteknik i linje med tidigare in vitro-studier. Hartsmodifierad glasjonomer som restaureringsmaterial visade den lägsta risken för sekundär karies, men risken var låg med alla glasjonomermaterial. Fördelen med hartsmodifikation tycks vara att den ger mindre spaltbildning.
Av de 50 studierna som ingick i sammanställningen, jämförde 31 studier olika restorativa material och 19 studier jämförde olika adhesiva strategier. Studierna var publicerade mellan 2005 och 2017, och hade uppföljningar efter två år eller längre. I denna systematiska översikt vägdes resultaten samman med hjälp av en nätverksmetaanalys.

Upptäck mer